THƯỢNG HẢI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP COREWIRE

Cắt theo chiều dài dòng

  • Cắt theo chiều dài dòng

    Cắt theo chiều dài dòng

    Dây chuyền cắt theo chiều dài được sử dụng để mở, san bằng và cắt cuộn kim loại thành chiều dài yêu cầu của vật liệu tấm phẳng và xếp chồng. thép cuộn, cuộn nhôm, vv thành các chiều rộng khác nhau tùy theo nhu cầu sản xuất của người dùng và cắt.